• Title: ಗಲ್ಫ್ ರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕನಾಗಿದ್ದ ತುಳುವ ಸ್ವಂತ ಉದ್ಯಮ ಸ್ಥಾಪಿಸಿ ನಾಡಿನ 2000ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಜನರಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗದಾತ
  • Language : kannada
  • Description:

ಗಲ್ಫ್ ರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕನಾಗಿದ್ದ ತುಳುವ, ಸ್ವಂತ ಉದ್ಯಮ ಸ್ಥಾಪಿಸಿ ನಾಡಿನ 2000ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಜನರಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗದಾತ.!

More Like This

Recommended For You