• Title: ಸೋಲನ್ನು ಗೆದ್ದ ಪಟ್ಲರ ರೋಚಕ ಕಥೆ
  • Language : kannada
  • Description:

ಯಕ್ಷಗಾನ ರಂಗಕ್ಕೆ ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿ ಮುನ್ನುಡಿ ಬರೆದ ಪಟ್ಲರ ಮನದಾಳದ ಮಾತು..!, “ಆಯೇ ಆಟದಾಯೆ ಮಾರ್ರೆ”ಎಂದು ಮೂದಲಿಸಿದ ಜನರಿಂದಲೇ ‘ಶಹಬ್ಬಾಸ್ ಗಿರಿ’ !, ಸೋಲನ್ನು ಗೆದ್ದ ಪಟ್ಲರ ರೋಚಕ ಕಥೆ..!,

More Like This

Recommended For You